旭ニット株式会社・有限会社サンベールの採用情報

RECRUIT
Hòa đồng khi không hiểu hay thắc mắc gì trong công việc hay trong cuộc sống điều được chỉ bảo hay hướng dẫn tận tình

Trần Thanh Trúc
Công nhân may
 Ngày vào làm việc công ty 2015

 • Q.Làm ơn cho biết nội dung công việc hiện tại
  Công việc hiện tại :May lai quần,may lưng,vắt sổ
 • Q.Cho biết trong công việc cái gì để làm động lực mình cố gắng làm việc và điều thú vị như thế nào
  Động lực để cố gắng và điều thú vị trong công việc là có thể học hỏi được những điều mình chưa biết
  Về máy may và công đoạn từ những mã hàng khác nhau.
 • Q.Cho biết từ trước đến giờ điều gì trong công việc đã để lại trong lòng ấn tượng nhất?
  Điều ấn tượng nhất trong công việc từ trước đến giờ là được maneger (bà quản lý) và sensei hướng dẫn tận tình trong công việc
Hòa đồng khi không hiểu hay thắc mắc gì trong công việc hay trong cuộc sống điều được chỉ bảo hay hướng dẫn tận tình
 • Q.Cho biết mục tiêu hay giấc mơ mình muốn thử thách kể từ bây giờ
  Mục tiêu là cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc để có thể trở thành là công nhân chính thức của công ty.
 • Q.Cho biết cảm tưởng như thế nào về công ty bạn đang làm việc
  Môi trường làm việc ở công ty khá tốt ,nơi ở tiện lợi cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và trong công việc.
 • Q.Điều gì bạn cảm thấy thích ở công ty
  Ở công ty thích nhất là người Nhật họ luôn vui vẻ,hòa đồng khi không hiểu hay thắc mắc gì trong công việc hay trong cuộc sống điều được chỉ bảo hay hướng dẫn tận tình
 • Q.điều kiện gì cần thiết ,phù hợp để làm được công việc này?
  Cần sự nỗ lực,cố gắng học hỏi cái mới và sự nhiệt tình.
Hòa đồng khi không hiểu hay thắc mắc gì trong công việc hay trong cuộc sống điều được chỉ bảo hay hướng dẫn tận tình